Cahokia Fire Chief Stephen Robbins speaks about structure fire

Cahokia Fire Chief Stephen Robbins talks about a structure fire that broke out around 9 p.m. Monday at 703 St. Thomas Lane in Cahokia.
Up Next
Cahokia Fire Chief Stephen Robbins talks about a structure fire that broke out around 9 p.m. Monday at 703 St. Thomas Lane in Cahokia.