Missouri Tigers forward Jeremiah Tilmon averaged 8.2 points per game as a freshman last season.
Missouri Tigers forward Jeremiah Tilmon averaged 8.2 points per game as a freshman last season. John Sleezer jsleezer@kcstar.com
Missouri Tigers forward Jeremiah Tilmon averaged 8.2 points per game as a freshman last season. John Sleezer jsleezer@kcstar.com